line line line

Majandushoone rekonstrueerimine elamuks

Majandushoone rekonstrueerimine elamuks

Vana katuse ja välisvoodri lammutamine, juurdeehitus koos kaasaegsete tehnosüsteemide ning soojustusega! Unikaalne on puitkarkass hoone krohvitud välisfassaad, milleks kasutasime Caparoli vastavat süsteemi alusplaadist kuni lõppviimistluskihini.

Lammutusest uue valmis elamuni

Tööd algasid lammutusega. Alles jäänud esimese korruse karkassist ehitasime laiendatud mahus kahekordse elamu kuni siseviimistluseni.